Styret i Oppegård kunstforening etter årsmøtet 2022

Tore Dingstad

styreleder

Bitten Gunnerud

sekretær

Bodil Diesen

varamedlelm

Kristin Mellbye

kasserer

Elin Bjølmer

styremedlem

Stine Vogt

kunstnerrepresentant

Rita Helen Fredriksen

styremedlem

Oppegård Kunstforening ble stiftet i 1981 med Ragnhild Østbye som foreningens første leder. Styret består av seks medlemmer og tre varamedlemmer. Minst ett av styremedlemmene skal være utøvende kunstner. Tore Dingstad er for tiden styreleder.


I begynnelsen av 2022 har foreningen 125 medlemmer. Vi får stadig nye og ønsker flere velkommen.


Foreningens formål er å skape interesse for profesjonell kunst og kunsthåndverk.


Oppegård Kunstforening har gjennom årene kjøpt bilder fra egne salgsutstillinger og fått kunstverk i gave. I dag har vi en samling på ca. 80 kunstverk i forskjellige teknikker. Denne samlingen ønsker vi skal være til glede for flest mulige. Derfor henger bildene på ulike institusjoner i kommunen.


Kunstforeningen arrangerer årlig tre til fire utstillinger i Kolben galleriet i Kulturhuset Kolben. På den årlige juleutstillingen er mange lokale kunstnere representert.


Hvert år holder vi et medlemsmøte med kåserier, musikalsk underholdning og lett servering. Videre arrangerer vi besøk med omvisning på gallerier og museer i Østlandsområdet og i utlandet.


Vi informerer medlemmene om aktuelle begivenheter gjennom hjemmesidene våre, på Facebook og ved regelmessige medlemsbrev.


Etableringen av Nordre Follo kommune vil ikke føre til sammenslutning av Oppegård og Ski kunstforeninger, men man er innstilt på å samarbeide på forskjellige måter. 


Til nå har vi vært tilsluttet AKFO - Akershus Kunstforeninger. Etter etableringen av Viken Fylke er det besluttet å utvide organisasjonen til VIKFO - Viken kunstforeninger. 


Vi er dessuten medlem av Norske Kunstforeninger. Disse medlemskapene gir oss adgang til kompetanse, økonomiske støtteordninger og samarbeid med andre kunstforeninger.