nyheter

OPPEGÅRD KUNSTFORENING

post@oppegardkunstforening.no


Det er underlige og uventede tider vi lever i. Vi må være glade for at vi lever i et land som Norge der myndighetene, politikere og befolkningen deltar i en dugned for at fellesskapet skal komme best mulig ut av situasjonen. Også kulturlivet, helt ned til nivået til en lokal kunstforening som vår, er det tenkt på når det gjelder støttemuligheter.


Årsmøtet som skulle vært avholdt 25. mars ble - av forståelige grunner - utsatt. Vi kommer tilbake til gjennomføringen av møtet.


Vi hadde planlagt en tur til Kistefosmuseet 3. juni. Denne finner vi også at det er riktig å utsette til det er blitt mere klarhet i den helsemessige situasjonen som eksisterer. 


Vi har også arbeidet med en tur til Bergen på sensommeren. Vi setter foreløpig denne turen på hold, men håper vi får anledning til å invitere til en by med flotte kunst -og kulturopplevelser på et senere tidspunkt.


Det er naturligvis usikkerhet med hensyn til de neste aktivitetene. Vi skulle hatt vår høstutstilling i begynnelsen av september. Foreløpig er denne utstillingens skjebne usikker, men vi kommer tilbake til dette. 

Galleriet heter nå Kolben galleri etter at det i mange år har blitt kalt Bibliotekgalleriet

Vi har en avtale med Artwork i Skiveien på Kolbotn som gir våre medlemmer 15% rabatt på innramming.