Oppegård kunstforenings Høstutstilling 2022  viser et tilblivelsen av

skulpturen av Roald Amundsen, laget av Leon Roald, ved kunstfotograf

Jan Roald i en serie fotografier fra prosesse