Kontakt oss

Vi vil gjerne ha flere medlemmer; hvis du er interessert i å bli med på spennende

utstillinger, reiser og foredrag kan du kontakte en av oss i styret, så ordner vi det.

Kontingenten er kr. 300.- pr. år

Velkommen!


Styremedlemmer:

Lars Kleivan, styreleder: kleivanl@online.no - 906 91 213

Marjan Asgeri, kasserer: marjanasgari84@gmail.com

Stine Vogt, kunstnerrepresentant: Stine.Vogt@gmail.com

Inger Stensrud: instensr@online.no

Ragnhild Finstad Eikås: Ragnhild.finstad.eikas@nordrefollo.kommune.no 

Nora Aspengren: nora.aspengren@gmail.com

Bitten Gunnerud: blrgunnerud@gmail.com


Varamedlemmer

Turid Kjersem: turid.kjersem@online.no

Johanne Torgersen: johannet@online.no

Tore Dingstad, varamedlem: tore.dingstad@gmail.com