Velkommen til Oppegård kunstforening på nett!Kunstforeningens hovedformål er nedfelt i vedtektenes § 2: foreningens formål er å fremme interessen for profesjonell kunst og kunsthåndverk".

Oppegård kunstforening ble stiftet i 1981, etter initiativ av kommunens første kultursjef Åge Kristoffersen. I mars samme år var Oppegård kunstforening en realitet med Ragnhild Østbye som foreningens første formann.

I 25 år presenterte foreningen sine utstillinger i ulike lokaler i mangel av fast tilhørighet, men i 2006 fikk OppegÃ¥rd kommune sitt lenge etterlengtede kulturhus, "Kolben" Her er, blant mye, et 90 m2 stort galleri som vi deler med den lokale malerklubben, fotoklubben og husflidslaget, og Ã¥ret deles mellom oss slik at alle fÃ¥r "vist seg fram" 2-3 ganger Ã¥rlig. Foreningen har ogsÃ¥ eget fjernarkiv i huset, det huser vÃ¥r kunstsamling, bestÃ¥ende av ca. 60 arbeider i forskjellige teknikker. I tillegg oppbevarer foreningen en stor samling av Rigmor Iversens bilder som forvaltes av Rigmor Iversens Stiftelse i samarbeid med OppegÃ¥rd kommune og OppegÃ¥rd Kunstforening.

Foreningens formålsparagraf ivaretas med `en vår- og en høstutstilling, i tillegg til den årlige juleutstillingen. På sistnevnte er mange kunstnere representert. Her er alt fra grafikk til keramikk, maleri og tekstil , smykker og tegning, og mange finner julegaver her. På vår-og høstutstillingen presenteres gjerne en eller flere lokale kunstnere


I tillegg arrangerer foreningen populære medlemsaftener med kåseri og servering, hvert år besøker vi Statens høstutstilling og hver år tilbyr vi en tur til et relevant reisemål i inn-eller utland.
Foreningen har en egen kunstsamling bestående av ca. 60 arbeider. Medlemstallet ligger noenlunde stabilt på ca 120.


Sist oppdatert: 2017-11-10