Velkommen til Oppegård kunstforening på nett!Kunstforeningens hovedformål er nedfelt i vedtektenes § 2: foreningens formål er å fremme interessen for profesjonell kunst og kunsthåndverk".

Oppegård kunstforening ble stiftet i 1981, etter initiativ av kommunens første kultursjef Åge Kristoffersen. I mars samme år var Oppegård kunstforening en realitet med Ragnhild Østbye som foreningens første formann.

I 25 år presenterte foreningen sine utstillinger i ulike lokaler i mangel av fast tilhørighet, men i 2006 fikk Oppegård kommune sitt lenge etterlengtede kulturhus, "Kolben" Her er, blant mye, et 90 m2 stort galleri som vi deler med den lokale malerklubben, fotoklubben og husflidslaget, og året deles mellom oss slik at alle får "vist seg fram" 2-3 ganger årlig. Foreningen har også eget fjernarkiv i huset, det huser vår kunstsamling, bestående av ca. 60 arbeider i forskjellige teknikker. I tillegg oppbevarer foreningen en stor samling av Rigmor Iversens bilder som forvaltes av Rigmor Iversens Stiftelse i samarbeid med Oppegård kommune og Oppegård Kunstforening.

Foreningens formålsparagraf ivaretas med `en vår- og en høstutstilling, i tillegg til den årlige juleutstillingen. På sistnevnte er mange kunstnere representert. Her er alt fra grafikk til keramikk, maleri og tekstil , smykker og tegning, og mange finner julegaver her. På vår-og høstutstillingen presenteres gjerne en eller flere lokale kunstnere


I tillegg arrangerer foreningen populære medlemsaftener med kåseri og servering, hvert år besøker vi Statens høstutstilling og hver år tilbyr vi en tur til et relevant reisemål i inn-eller utland.
 Medlemstallet ligger noenlunde stabilt på ca 120.


Sist oppdatert: 2018-03-30