medlemmer


På grunn av koronasituasjonen har vi i 2020 og nå i 2021 blitt nødt til å tone ned våre aktiviteter. I et normalt år skulle vi på dette tidspunktet ha hatt et medlemsmøte med foredrag, underholdning av unge talenter fra kulturskolen og det musikalske miljøet ellers i kommunen. Sannsynligvis hadde vi også vært på et galleri eller museumsbesøk i østlandsområdet. I løpet av noen uker skulle vi holdt årsmøtet vårt.


I forbindelse med at foreningen fyller 40 år 19. mars hadde vi også planlagt en del aktiviteter for å markere dette. Dette vil vi komme tilbake til når smitte- og vaksinasjonssituasjonen er en annen – forhåpentligvis i 3. kvartal.


Vi har planlagt mange spennende aktiviteter når vi igjen kan åpne opp. Vi vil videreføre de tradisjonelle aktivitetene som utstillinger, medlemsmøter, museumsbesøk i østlandsområdet, kunsturer til byer i inn- og utland etc. Vi har innledet et samarbeid med Kolben Kino med regelmessige visning av kunstfilmer. Til nå har vi vist den prisbelønnede «Kunstneren og tyven». En fremvisning av en film om Frida Kahlo måtte vi foreløpig utsette. Videre arbeider vi sammen med biblioteket om fellesaktiviteter. Nytt er også planene om et prosjekt med Den norske turistforening.


På grunn av situasjonen med et begrenset antall aktiviteter i 2020 og 2021 har styret valgt å redusere den årlige kontingenten med kr. 100 for 2021.


Forskning i mange land viser at det å være medlem av et nettverk der man treffer mange
andre er blant de viktigste årsakene til at man får et godt og langt liv. Et slik nettverk ønsker Oppegård kunstforening å være. Internasjonal forskning viser også at kunst- og kulturopplevelser er av stor betydning for å unngå samt behandle fysiske og psykiske plager. Investering i kunst- og kultur er derfor en investering i folkehelse.


Den årlige kontingenten er kr. 300.


Vi håper du vil være interessert i å bli medlem av Oppegård Kunstforening. Om dette er
aktuelt fyll ut skjemaet nedenfor. Ta gjerne kontakt med medlemmer av styret om du vil ha nærmere informasjon

Hvis du vil bli medlem i Oppegård kunstforening, fyll ut og send skjema under