JUBILEUM

19 mars 2021 er det 40 år siden Ragnhild Østbye, biblioteksjef Kari Hjelde, grafiker Berit Østeng og kulturassistent Else Slaatten tok initiativ til å stifte en kunstforening i daværende Oppegård Kommune. Kommunens kultursjef, Aage Kristoffersen, var også en pådriver i arbeidet med å få dette til.


I disse årene har vi hatt en viktig rolle når det gjelder å gi medlemmene og kommunens innbyggere forøvrig et allsidig kulturtilbud - ikke bare med utstillinger, men også gjennom aktiviteter som medlemsmøter, guidede galleri- og museumsbesøk i østlandsområdet samt turer til kulturbyer i Europa for å nevne noe. Vi har også bygd opp en større kunstsamling ved å kjøpe bilder på de fleste av våre utstillinger. Mange av disse bildene smykker veggene på noen av kommunens institusjoner.


Vi hadde planer om å feire bursdagen med spennende aktiviteter, men koronasituasjonen har dessverre satt en foreløpig stopper for det. Når de fleste av oss er vaksinerte og smittesituasjonen er en annen, kommer vi tilbake til dette - sannsynligvis i 3. kvartal.

Talenter fra Kulturskolen underholder på våre arrangementer

Alle kommer på vernissage!

Juleutstillingene våre

viser mangfold