Aktuelt:Årsmøte i Oppegård kunstforening

Tid:  Onsdag 21. mars 2018

Årsmøte i Oppegård kunstforening finner sted onsdag 21. mars i Peiestuen i 2. etg. i Kolben.
Møtet starter kl. 19.00.
Medlemmene ønskes  hjertelig velkommen