Aktuelt:Protokoll fra årsmøte

Tid:  27.mars 2014

OPPEGÃ…RD KUNSTFORENING

Protokoll fra Ã¥rsmøtet 2014 


Torsdag 27. mars 2014 avholdt Oppegård kunstforening årsmøte i Kolben. Til stede var 23 medlemmer inkl. styret.

Sak 1:  Konstituering
Det fremkom ingen merknader til innkallingen.
Det fremkom ingen merknader til dagsorden.


Sak 2: Valg av møteleder, referat og to medlemmer som underskriver referatet
Som møteleder valgte årsmøtet Berit Alfsen.
Som referent valgte årsmøtet Turid Kjersem.
Til Ã¥ underskrive protokollen valgte Ã¥rsmøtet  Ellen Linde-Nielsen og HÃ¥vard Alfsen.

Sak 3:  Styrets Ã¥rsberetning
Styrets leder, Berit Alfsen, leste årsberetningen.
Ã…rsmeldingen ble godkjent


Sak 4:  Revidert regnskap
Anna Lisa Dæhli gikk gjennom regnskapet.
Rein Grefslie leste revisors beretning, som godkjente regnskapet.
Ã…rsregnskapet for 2013 ble enstemmig godkjent.


Sak 5:  Valg av styre, valgkomité og revisor
Valgkomiteen v/Jorunn DiBiagio la frem valgkomiteens forslag til nye medlemmer til styret og revisor:

Styremedlem: Arve Herbjørnrød (gjenvalg 2 år)
Nestleder: Britt Lill Gunnerud (gjenvalg 2 år)
Kasserer: Lars Kleivan (2 år)
Varamedlemmer (1 år): Jorunn DiBiagio, Tove Larssen, Anne-May Kristiansen og Inger Stensrud

Revisor 1 år: Rein Grefslie (gjenvalg)
Som valgkomité ble foreslått: Anna Lisa Dæhli, Bjørg Røiri og Sissel Christiansen

Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Etter valget har styret følgende sammensetning:


Berit Alfsen, leder (1  Ã¥r igjen )
Lars Kleivan (2 Ã¥r )
Janet Sandø (1  Ã¥r igjen)
Britt Lill Gunnerud, nestleder (2 Ã¥r  )
Arve Herbjørnrød, styremedlem (2 Ã¥r)
Turid Kjersem, styremedlem (1 Ã¥r igjen)
 
Varamedlemmer 
1 . Jorunn DiBiagio (1 Ã¥r )
2.  Tove Larssen (1 Ã¥r )
3. Anne May Kristiansen
4. Inger Stensrud  (1 Ã¥r)
Revisor 
Rein Grefslie (1 Ã¥r)

 
Valgkomité 
Anna Lisa Dæhli (1 Ã¥r)
Sissel Christiansen (1 Ã¥r )
Bjørg Røiri (1 Ã¥r)Sak 7:  Budsjett 2014

Anna Lisa Dæhli fremmet styrets forslag til budsjett for 2014.
Budsjettet ble enstemmig vedtatt.
* * *


 Utlodning.
Styret loddet ut en flaske vin og tre kunstbøker.  Utlodningen innbrakte kr 1520.

Kolbotn,  1 . april 2014


…………………..
Turid Kjersem
Referent
Sign.


…………………………………………..   â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦.
Ellen Linde-Nielsen