Aktuelt:Protokoll fra styremøte

Når det skjer:  21. oktober,, 2014

Oppegård Kunstforening


Protokoll fra styremøte tirsdag 21.oktober 2014.


Til stede: Berit Alfsen, Janet Sandø, Arve Herbjørnrød, Anne-May Kristiansen, Tove Larssen, Inger Stensrud, Jorunn DiBiagio og Bitten Gunnerud.
Meldt forfall: Turid Kjersem og Lars Kleivan


Sak 26/2014. Ingen kommentar til protokoll fra styremøte 26. august.


Sak 27/2014. Oppsummering utstillingen med Keller og Eidsvold-Larsen.
En godt besøkt utstilling. Turid foretok åpningen og ca. 70-80 personer innom.
Kunstnerne var fornøyd.
Det ble solgt for kr. 53.715 totalt, hvorav kr. 15.450 tilfaller kunstforeningen.
En feilpostering i salgsoversikten er meldt kasserer.


Sak 28/2014. Besøk på Statens Høstutstilling
19 medlemmer møtte opp til omvisningen. Dessverre fikk vi heller ikke i år Sigrun Rafter, men guiden vi fikk var ung og svært dyktig og selv utøvende kunstner. Hun fortalte at det var færre kunstnere som var antatt i år enn tidligere år, men det var flere bilder av samme.


Sak 29/2014. Forberedelse til juleutstillingen
Det er 18 kunstnere som har svart positivt på invitasjonen. Derav to smykkekunstnere, en keramiker og en med foto. Vi er fornøyd med disse 18 og purrer ikke noen.
Janet lager plakat.
Arve tar igjen kontakt med Kulturskolen som har sagt seg villig til å underholde ved åpningen – lørdag 6. desember. Utstillingen tas ned 22. desember.


Sak 30/2014 Forberedelse til den juryerte jubileumsutstillingen.
Janet har vært i kontakt med BOA (Billedkunstnere i Oslo og Akershus) som vil ordne en jury for oss bestående av 3 kunstnere uten tilknytning til Oppegård.
Vi vet ikke hva dette vil koste, men må ta høyde for at det blir så mange arbeider at de må holde på i to dager. Vi må ha et sted å oppbevare arbeidene, og et sted hvor juryeringen skal foretas. Berit har kontaktet Aase Liv som vil bistå med dette. Møte med Aase-Liv er i ettertid satt til tirsdag 11.11. kl. 11. Berit, Turid, Janet og Bitten møter.
Det ble bestemt at første annonse settes inn i Oppegård Avisen og Østlandets Blad torsdag 20. november. Annonsene må følges opp med bred omtale i begge avisene.
Janet hadde laget forslag til annonse som også kan brukes som plakat, og teksten ble gjennomgått og vedtatt.
Annonsen blir også sendt alle kunstnerne vi har e-postadresse til. Det ble besluttet å utvide invitasjonen til å gjelde alle i og med tilknytning til Oppegård.
Antagelig må vi annonsere også en gang på nyåret.
Vår webside blir viktig i denne saken. Det må opprettes en egen side for Oppegårdutstillingen med all info, nedlastbart påmeldingsskjema og "merkelapp til verk". Bitten/Bård ser på dette. Det må også klargjøres hvem som er mottaker når det sendes meldinger til post@oppegardkunstforening.no.
Påmeldingsskjemaet ble gjennomgått og revidert. Frist for påmeldingen må bestemmes. I ettertid foreslås 15. januar.
Innlevering av arbeider blir torsdag 19. og fredag 20.februar mellom kl. 17 og 19.00.
Juryering vil foregå mandag 23. og tirsdag 24.februar, avhengig av antall arbeider. Refuserte arbeider må hentes onsdag 25.februar. Opphenging torsdag 26.februar og åpning lørdag 28. februar kl. 12.00.
Alle deltagerne forplikter seg til å sitte vakt minst en dag.
Nedtagning og utlevering av arbeider tirsdag 17.3.


Sak 31/2014 Medlemsmøte 29. januar 2015.
Lars har kontaktet Hans R. Elgheim ved Grev edels plass auksjoner. Han kunne dessverre ikke og Turid går derfor videre med direktør Gunnar B. Kvaran ved Astrup Fearnley.


Sak 32/2014 Eventuelt
- Det ble besluttet å kjøpe et eksemplar av Tom Eidsvold-Larsens bilde av Kolben og gi det til biblioteket.
- Toves e-postadresse må rettes opp på hjemmesiden vår.
- Bildene på Høyås og Greverud bør byttes ut før jul. Vi må sørge for at vi også fortjener pengene fra kommunen i 2015. Berit og Anne-May tar kontakt med Høyås i første omgang. De har utvidet og har kanskje behov for flere bilder.
- Det må ryddes på lageret ved siden av galleriet. Bokser til utstyr kjøpes inn.
Rydding foretas mandag 10.11 fra kl. 11.00.
- Monteren utenfor biblioteket bør endres. Jorunn tar ansvaret for dette.
- Ellen Linde Nielsen vil gjerne forære kunstforeningen to av sine kunstbøker til utlodning.
- Vi må se på om vi igjen kan benytte OK-industrier til trykking av plakater og lignende.
Neste styremøte er satt til tirsdag 11. november kl. 18.00 hos Berit og årsavslutning ble foreslått avholdt onsdag 17. desember. Også den hos Berit.Myrvoll, 22.oktober 2014
Nestleder, Bitten Gunnerud