Aktuelt:Protokoll fra årsmøte

Når det skjer:  27.mars 2014

OPPEGÅRD KUNSTFORENING

Protokoll fra årsmøtet 2014:


Torsdag 27. mars 2014 avholdt Oppegård kunstforening årsmøte i Kolben. Til stede var 23 medlemmer inkl. styret.

Sak 1: Konstituering
Det fremkom ingen merknader til innkallingen.
Det fremkom ingen merknader til dagsorden.


Sak 2:Valg av møteleder, referat og to medlemmer som underskriver referatet
Som møteleder valgte årsmøtet Berit Alfsen.
Som referent valgte årsmøtet Turid Kjersem.
Til å underskrive protokollen valgte årsmøtet: Ellen Linde-Nielsen og Håvard Alfsen.

Sak 3: Styrets årsberetning
Styrets leder, Berit Alfsen, leste årsberetningen.
ærsmeldingen ble godkjent


Sak 4: Revidert regnskap
Anna Lisa Dæhli gikk gjennom regnskapet.
Rein Grefslie leste revisors beretning, som godkjente regnskapet.
Årsregnskapet for 2013 ble enstemmig godkjent.


Sak 5: Valg av styre, valgkomité og revisor
Valgkomiteen v/Jorunn DiBiagio la frem valgkomiteens forslag til nye medlemmer til styret og revisor:

Styremedlem: Arve Herbjørnrød (gjenvalg 2 år)
Nestleder: Britt Lill Gunnerud (gjenvalg 2 år)
Kasserer: Lars Kleivan (2 år)
Varamedlemmer (1 år): Jorunn DiBiagio, Tove Larssen, Anne-May Kristiansen og Inger Stensrud

Revisor 1 år: Rein Grefslie (gjenvalg)
Som valgkomité ble foreslått: Anna Lisa Dæhli, Bjørg Røiri og Sissel Christiansen

Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Etter valget har styret følgende sammensetning:


Berit Alfsen, leder:(1 år igjen )
Lars Kleivan:(2 år )
Janet Sandø:(1 år igjen)
Britt Lill Gunnerud, nestleder:(2 år )
Arve Herbjørnrød, styremedlem:(2 år)
Turid Kjersem, styremedlem: (1 år igjen)
 
Varamedlemmer 
1 . Jorunn DiBiagio (1 Ã¥r )
2. Tove Larssen: (1 år )
3. Anne May Kristiansen
4. Inger Stensrud (1 år)
Revisor
Rein Grefslie(1 år)


Valgkomitè
Anna Lisa Dæhli:(1 år)
Sissel Christiansen(1 år )
Bjørg Røiri(1 år)


Sak 7: Budsjett 2014

Anna Lisa Dæhli fremmet styrets forslag til budsjett for 2014.
Budsjettet ble enstemmig vedtatt.
* * *


Utlodning.
Styret loddet ut en flaske vin og tre kunstbøker. Utlodningen innbrakte kr 1520.

Kolbotn, 1 . april 2014Turid Kjersem
Referent
Sign.


Ellen Linde-Nielsen